Wybierz zadanie którym chcesz się zająć:

Zadanie #1
Wypisz loginy użytkowników, których szefem jest Unknow i którzy zarabiają ponad 3000zł (numer w polu "szef" oznacza ID usera będącego szefem)
Zadanie #2
Wyświetl wszystkie pola użytkowników zarabiających ponad 4000zł - posortuj ich według wysokości pensji (największa na początku)
Zadanie #3
Wypisz loginy użytkowników, których loginy zaczynają się na literę "S" i kończą się na "N" - posortuj je alfabetycznie.
Zadanie #4
Wyświetl średnią zarobków pracowników, których szefem jest MichalC (ID=3). Wynikiem ma być jedna liczba w kolumnie o nazwie "srednia"
Zadanie #5
Wyświetl nazwy pracodawców, którzy mają swoje siedziby w miastach mającech poniżej 10000 mieszkańców.
Zadanie #6
Wypisz loginy użytkowników, którym przyznano odznaczenie pracownika roku
Zadanie #7
Każdy z pracowników pracuje w jednym zakładzie pracy. Każdy z tych zakładów mieści się w jakimś mieście. Dowiedz się, w jakim mieście pracuje TomaszW i wyświetl odpowiedź jako jedną kolumnę o nazwie "miasto."
Zadanie #8
Wypisz średnie zarobki u każdego z szefów i posortuj je rosnąco (najmniejsze zarobki na początku). Odpowiedź powinna składać się z dwóch kolumn: szef (zawierająca ID szefa) oraz "srednia" zawierającą wyliczoną średnią zarobków
Zadanie #9
Wypisz drugiego spośród najlepiej zarabiających użytkowników. Odpowiedź powinna zawierać tylko login tej osoby
Zadanie #10
Wypisz ile firm ma swoje siedziby w danym mieście. Rozwiązaniem zadania powinien być wynik wyświetlony w dwóch kolumnach: nazwa miasta + ilość firm w danym mieście. Dane mają być posortowane malejąco (największa ilość pierwsza) po ilości firm w mieście, oraz rosnąco po nazwach tych firm. Nazwy zwracanych pól to odpowiednio: nazwa oraz ilosc