Treść zadania:

Wyświetl średnią zarobków pracowników, których szefem jest MichalC (ID=3). Wynikiem ma być jedna liczba w kolumnie o nazwie "srednia"