Treść zadania:

Każdy z pracowników pracuje w jednym zakładzie pracy. Każdy z tych zakładów mieści się w jakimś mieście. Dowiedz się, w jakim mieście pracuje TomaszW i wyświetl odpowiedź jako jedną kolumnę o nazwie "miasto."