Treść zadania:

Wypisz ile firm ma swoje siedziby w danym mieście. Rozwiązaniem zadania powinien być wynik wyświetlony w dwóch kolumnach: nazwa miasta + ilość firm w danym mieście. Dane mają być posortowane malejąco (największa ilość pierwsza) po ilości firm w mieście, oraz rosnąco po nazwach tych firm. Nazwy zwracanych pól to odpowiednio: nazwa oraz ilosc