Treść zadania:

Wypisz loginy użytkowników, którym przyznano odznaczenie pracownika roku