Treść zadania:

Wypisz loginy użytkowników, których loginy zaczynają się na literę "S" i kończą się na "N" - posortuj je alfabetycznie.