..:: UW-Shell ::..

« Powrót

Po niemal dwóch latach od zamknięcia pierwszego UW-Shella, redakcja UW-Team.org postanowiła ożywić dawny projekt. W tym celu uruchomiony został nasz nowy serwer shellowy.

Każdy z użytkowników UW-Shella otrzymuje konto przeznaczone przede wszystkim do nauki obsługi systemu Linux, oraz stawiania sesji IRC/EKG/IM.

Nasze konta shellowe posiadają następujące parametry:

Aby otrzymać konto w naszym systemie, wymagane jest uiszczenie wstepnej opłaty w wysokości 5zł. Nie jest to wiele, ale przy naszej ilości użytkowników powinno wystarczyć na pokrycie większej części kosztów związanych z utrzymaniem UW-Shella.


..:: Skrócony regulamin ::..

  1. Konto na serwerze UW-Shell nie może być odsprzedawane ani wypożyczane innym osobom
  2. Wszelkie nielegalne działania na naszym serwerze są logowane. W przypadku złamania prawa, pamiętaj, że nie jesteś anonimowy.
  3. UW-Team.org to organizacja, która dobrowolnie udostepnia użytkownikom swoje zasoby informatyczne, nie gwarantując przy tym żadnego poziomu jakości usług, jak i ciągłości świadczenia tych usług. Oznacza to, że redakcja nie odpowiada za ewentualne przerwy w działaniu serwera, czy też nagłe i niezapowiedziane zamknięcie całego projektu bez podania przyczyn.
  4. W przypadku wykrycia nadużyć w wykorzystaniu konta shellowego, administratorzy mają prawo do wymierzenia jednej z trzech kar: upomnienie użytkownika, zmniejszenie przywilejów w systemie, blokada konta.
  5. Procesy użytkownika, które znacząco utrudniają innym pracę na serwerze, mogą zostać wyłaczone przez administratora bez ostrzeżenia.
  6. UW-Shell to serwer w 100% niewidoczny ze świata zewnętrznego. Jedyny sposób na połączenie się z nim, to użycie naszego tunelu SSH. Z powodu "odcięcia" serwera, absolutnie niemożliwe staje się stawianie na nim jakichkolwiek serwerów (serwery gier, shoutcast itp.)
  7. Zakładając konto, przyjmujesz do wiadomości, ze możesz je utracić w trybie natychmiastowym, bez możliwości odwołania, jeśli powaznie naruszasz zasady dobrego wychowania, netykiety, łamiesz prawo lub łamiesz nasz regulamin. Nie przewidujemy refundacji dla ludzi, którzy z powodu własnych przewinień stracili konto.

ZAKŁADANIE NOWYCH KONT ZOSTAŁO WYŁACZONE NA CZAS NIEOKREŚLONY